Glasturnén.

ProMeister Glasturnén kommer till dig!

  • Under 20 veckor besöker vi 26 städer, från söder till norr.
  • Vi utbildar verkstäder i stenskottslagning.
  • Vi använder verktyg från JB/Preqas.
  • Totalt kommer vi att släppa 848 platser i stenskottslagning under turnén.
  • 61 utbildningsplatser i rutbyte och ADAS 3000 på plats i Umeå

Information uppdateras löpande under turnéns gång.

Stenskottslagning

Kursen består av två steg, steg 1 som är självstudier och steg 2 som är en fysisk utbildning.

Kursen riktar sig mot verkstäder och mekaniker som skall jobba med att laga stenskott. I självstudierna går vi igenom de olika verktygen som är nödvändiga, samt processen att laga ett stenskott. Vi går även igenom säkerhet och de krav som försäkringsbolagen ställer på verkstäder som lagar stenskott.

Kursen följer Godkänd Bilverkstads rekommendationer och även Branschstandarden. Kursen består av självstudier som genomförs innan vi träffas och avslutar med ½ dag praktik.

Bokningsrutiner


Bokningen sker i första hand genom utbildningsportalen, vid frågor kontakta utb@promeister.com.

Dokument

Kontakt

Vid övriga frågor, kontakta ProMeister Academy.


Mailadress

utb promeister.com

Telefonnummer

+46 (0) 770 - 721 021